Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE: GEOPLAY PYRENEES S.L.U. Camí dels Nerets, 10. Codi Postal: 25630. Correu electrònic: info@pyreneestrips.com. Tlf. +34646953663

FINALITAT: tractem la informació amb l’objectiu de enviar-li publicitat dels nostres productes i serveis d’acord amb els seus interessos, així com el desenvolupament de les relacions comercials i contractuals que es puguin originar pels serveis sol·licitats. No es prenen decisions automatitzades en base a les dades recollits. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat o mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

LEGITIMACIÓ: L’oferta de productes i serveis directament relacionats amb la nostra activitat d’acord amb els seus interessos està basada en el consentiment que es demana. En cas de que es desenvolupi alguna relació precontractual o contractual d’adquisició dels nostres productes, el tractament de les seves dades personals es destinarà a l’execució d’aquest contracte.

DESTINATARIS: No es preveuen cessions o comunicacions de les seves dades personals.

DRETS: a) Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a GEOPLAY PYRENEES S.L.U. estem tractant les seves dades personals. b) Les persones tenen dret a accedir a les seves pròpies dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no són necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides. c) En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. d) En determinades circumstàncies per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. GEOPLAY PYRENEES S.L.U. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Entitats col·laboradores: